Algemene voorwaarden
Door producten te bestellen verklaat u zich akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en `Alles Naar Wens` . `Alles Naar Wens` heeft het recht ten alle tijden wijzigingen aan de webshop aan te bregen. `Alles Naar Wens` is eigendom van Nathalie De Wever, Peerdekerkhofstraat 19, 2235 Hulshout
Ondernemingsnummer BE0840 911 806

1. COPYRIGHT

Alle drukwerk, foto’s en ontwerpen op de site afgebeeld (ook het ontwerp van de website) mogen niet zonder toestemming van `Alles Naar Wens`, in eender welke vorm (digitaal of gedrukt), gebruikt worden, bij vaststellling zullen deze gerechtelijk worden vervolgd. `Alles Naar Wens` behoudt het copyright op alle ontwerpen!

2. ANNULATIE KAARTJE

Vanaf het moment dat u een digitale pdf proef van de kaart hebt ontvangen, en u beslist om toch de bestelling te annuleren, zal er een kost van 25% aangerekend worden en betalen wij enkel 75% terug van het betaalde bedrag. (binnen de 14 dagen) Nadat het kaartje gedrukt is, kan de bestelling niet geannuleerd worden of terugbetaling meer worden gevraagd.

3. GEGEVENS OP KAART

Lees de proeven goed na op spellingsfouten en dergelijke. Nadat je de laatste definitieve versie ontvangen hebt via e-mail, ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn na jullie akkoord (per e-mail te bevestigen) niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. De uiteindelijke (naam) geboortedatum, gewicht, lengte en materniteits kamer worden per sms (0473 84 03 13) aangeleverd zodat er geen verwarring kan ontstaan.

Bij digitale proeven worden extra kosten aangerekend van 7,50euro. Het is mogelijk om achteraf kaartjes bij te drukken.

4. KLEUREN DRUKWERK

Er kan een kleurverschil zijn tussen het kaartje op het beeldscherm en het gedrukte kaartje. Ook tussen de proefdruk en de eigenlijke druk kan een minimale kleurafwijking mogelijk zijn. Eveneens kunnen er ook kleurverschillen zijn in het drukwerk van de doopsuikerkaartjes, omdat deze vaak vooraf en op andere papiersoorten gedrukt worden en soms een kleine afwijkende callibratie hebben.

5. ANNULEREN VAN JE BESTELLING

De klant heeft 24u de tijd om de bestelling te annuleren, dit kan enkel via mail info@allesnaarwens.be

Hiervan ontvangt u dan een goedkeuring en wij betalen u het gestorte bedrag terug op dezelfde rekening waar deze afkomstig van was binnen de 14 dagen.

6. TERUGNEMING EN TERUGBETALING

Indien de bestelde producten beschadigde of foutieve producten zijn, kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen retourneren. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. Niet geldig op gepersonaliseerde producten. Goederen terugsturen na 14 werkdagen, dan krijg je het aankoopbedrag (excl.verzending) terug in de vorm van een tegoedbon.

7. LEVERING DRUKWERK

Het drukwerk zal via Taxi-Post geleverd worden (verzendkosten zijn NIET inbegrepen in de prijs van de kaartjes) of afgehaald in Hulshout, Peedekerkhofstraat 19.

De klant geeft het leveringsadres voor verzending door in het bestelformulier. Zorg dat er iemand aanwezig is op het leveringsadres, anders zal het pakje terug meegenomen worden door de Taxipost en zal u dit de dag erop kunnen afhalen in het postkantoor.

`Alles Naar Wens` is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen!

Leveringstermijn: maandag tot vrijdag.

Bestellingen voor 9u worden dezelfde dag nog verstuurd, levering binnen 24u.

Niet van toepassing op zaterdag, zondag en feestdagen.

Vrijdag bestellingen voor 12u is vrijdag drukken en maandag levering of zelf af te halen in Hulshout, Peerdekerkhofstraat 19.

8. LEVERING DOOPSUIKER

Onze producten worden geleverd via Bpost of je kan deze afhalen na afspraak. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Het risico van beschadiging (bewijsmateriaal digitaal mailen), verlies of diefstal valt ten laste van `Alles Naar Wens` tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. Leveringstermijn is 4 weken of het afgesproken leveringstermijn. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

9. BETALING

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening of via Paypal.

10. KLACHTEN DRUKWERK

Bij eventuele opmerkingen of klachten over het drukwerk moeten deze binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket en zonder gebruik van de kaartjes, gemeld worden via email of telefonisch aan info@allesnaarwens.be of 0473 84 03 13.

Indien er een fout wordt gemaakt met het toevoegen van de laatste gegevens na de bevalling, zullen we deze asap rechtzetten. Wanneer beebeebazaar de gegevens fout heeft overgenomen, zullen we de kosten volledig zelf dragen. Bij een fout in de gegevens doorgegeven door de klant, zal deze de kosten van een eventuele herdruk zelf dragen. Er kan geen schadevergoeding worden betaald voor verkleuring van het drukwerk.
Privacybeleid:

Via onze Alles naar wens shop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Sven Van Vlasselaer BVBA (Alles naar wens) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Alles naar wens duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Alles naar wens de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Alles naar wens u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Alles naar wens passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Alles naar wens uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Sven Van Vlasselaer BVBA (Alles naar wens) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

** Cookies**

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze Maison Marlie webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam, adres en woonplaats gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sven Van Vlasselaer BVBA (Alles naar wens) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Telefoonnummer
- Volledige naam
- Adres en woonplaats
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankgegevens voor verwerking van de betaling
- Internetbrowser en apparaat type

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze Alles naar wens shop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen emailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder / de Post) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder / de Post ). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de vervoerder).

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2020 Originele doopsuiker en geboortekaartjes. Je bent bij 'Alles Naar Wens' aan het juiste adres! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel